Учнівське самоврядування

Ярівського НВК

Участь молодого покоління в учнівському самоврядуванні - важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. Лідери формують активну громадську позицію, яка сприяє розвитку учнівської молоді нашої школи. Саме така модель учнівського самоврядування сприяє вироблення в учнів певних якостей, а саме: відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбуваєоться навколо; принциповість - уміння критикувати, належним чином сприймати критику, давати об'єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам оточуючих; самостійність: готовність залежно від конкретних умов знаходити вірне рішення, долати труднощі; творче ставлення до дійсності; вміння виявити ініціативу.

Саме така молодь входить до учнівського комітету Ярівського НВК Школа - це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя, своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме робота в органах учнівського самоврядування це забезпечує.

Учнівське врядування закладу ЯрівськогоНВК здійснює свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи та учнівського врядування.

Мета учнівського самоврядування: залучення учнів школи до проведення навчального та виховного процесу, виховання національної свідомості, соціально активної особистості, реалізація учнівських ініціатив та співпраця із вчительським колективом.

ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Учівський комітет являється виконавчим органом учнівського самоуправління в школі, який покликаний активно допомагати становленню згуртованого колективу як діючого органу ідейно-морального виховання особистості, формуванню у всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх прав і обов’язків, визначених Статутом школи і Правилами для учнів.

1.2. Учком в загальноосвітній школі обирається на початку навчального року терміном на один рік відкритим голосуванням на загальних зборах 5-9 класів, або учнівській конференції.

1.3. Загальні збори (учнівська конференція) проводиться не рідше одного разу протягом навчального року . Активну участь в підготовці і проведенні загальних зборів ( учнівської конференції ) приймають старости та актив 5-9 класів.

1.4. В учком обираються найбільш активні, встигаючі в навчанні, дисципліновані учні 5- 9 класів, які користуються авторитетом і довірою серед своїх друзів.

1.5. Кількісний склад учкому визначається загальними зборами в залежності від числа учнів 5-9 класів.

ЗАДАЧІ І ЗМІСТ РОБОТИ УЧКОМУ

2.1. Основною задачею учнівського комітету є всебічна допомога керівництву школи, педагогічному колективу в забезпеченні отримання кожним учнем повної середньої освіти, глибокого засвоєння учнями основ наук і придбання ними трудових навичок для роботи в народному господарстві , формуванні в учнів поваги до Батьківщини. Учком приймає активну участь в організації трудового виховання і профорієнтації, позакласної виховної роботи, розвитку самообслуговування і виробленню в учнів бережливого відношення до державної власності, в вихованні свідомої дисципліни і культури поведінки учнів.

2.2. Учком організовує облік відвідування навчальних занять, бореться з запізненнями на уроки та їх пропусками, допомагає учителям в обладнанні навчальних кабінетів, організації взаємодопомоги в навчанні, підготовці і проведенні олімпіад, конкурсів, вечорів з навчальних предметів.

2.3. Учком приймає участь в обладнанні шкільних майстерень, в організації технічної творчості, трудової практики учнів.

2.4. Учком організовує самообслуговування : прибирання класів, кабінетів та інших приміщень школи , благоустрій шкільної території, забезпечує участь учнів в ремонті меблів, обладнання, підручників та інших посібників, а під час канікул - і в проведенні поточного ремонту школи; веде облік зберігання обладнання класних кімнат і кабінетів.

2.5. Учком допомагає вихованню свідомої дисципліни і культури поведінки учнів в школі і поза нею, виконання всіма учнями Правил для учнів, Правил внутрішнього розпорядку школи, контролює зовнішній вигляд учнів, організовує відпочинок учнів під час перерв, характеристик випускників школи.

Структура учнівського самоврядування:

СКЛАД УЧКОМУ

Голова учкому -
Сташко Діана
Заступник -
Яворська Анастасія
Секретар -
Стрільчук Ольга
Навчально – пізнавальна комісія:
Стрільчук Ольга, Лиса Сніжана
Громадсько – шефська комісія:
Шевчук Ліза, Цуркановська Ліза
Культурно – побутова комісія:
Стрільчук Ірина, Яворська Анастасія
Комісія дисципліни та порядку:
Семенюк Інна, Цвілюк Світлана